Roztoczański Park

Przyroda na Roztoczu chroniona jest od XVI wieku, na początku Park Narodowy był zoo, obejmował on obszar 30 kilometrów. Lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego, to przeważnie lasy sosnowe, bukowe i jodłowe. W lasach zobaczyć można jelenie, rysie, wilki, dziki oraz borsuki. Jednak największą atrakcją roztoczańskich terenów są koniki, które stadami biegają po polanach Roztocza. Konie do dnia dzisiejszego żyją w lasach roztoczańskich na wolności, człowiek tylko w sezonie zimowym je dokarmia i dogląda. Turyści mogą obserwować konie z wieży widokowej, znajdującej się przy stawie Echo, w okolicach Zwierzyńca i okolicach Górecka Starego.

W Roztoczańskim Parku znaleźć można także dwa piękne rezerwaty przyrody: Szum i Nad Tanwią, są to rezerwaty, w których podziwiać można rzeki, potoki i lasy.

Przez Park Narodowy przebiega jeden szlak rowerowy i kilka szlaków pieszych.

Oto kilka z nich:

  • Szlak krawędziowy Roztocza
  • szlak roztoczański, oznakowany kolorem żółtym,
  • szlak partyzancki, czerwony
  • Szlak łącznikowy ze Zwierzyńca do Lipowiec, i z Józefowa do Senderki.

 

Trasa rowerowa do Florianki, prowadzi przez Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz stawy echo, osady Rybakówka i wsi Sochy. Centralny szlak rowerowy Roztocza, to trasa 273 kilometrowa, biegnąca przez atrakcyjne wie Roztocza.